Środki na chwasty

Usuwanie jasnoty różowej z jęczmienia

Zagrożenie ze strony jasnoty różowej polega na tym, że rośnie bardzo szybko, rozściela się wręcz dywanowo, dla zbóż i roślin okopowych jest rywalem w dostępie do wody i pokarmu. Jest bardzo podobna do pokrzywy, ale nie powoduje oparzeń, ładnie kwitnie i w  zakątkach ogrodowych może nawet uchodzić za ozdobę. Niestety na polach uprawnych jest niepożądanym gościem i każdy, kto ją zauważy przeprowadzi z pewnością akcję odchwaszczania.

Pojawienie się jasnoty różowej w dużej ilości w jęczmieniu może powodować zwiększenie wilgotności przy gruncie, co nie sprzyja przewietrzaniu się roślin. U swojej podstawy źdźbła jęczmienia są wtedy osłabione i łatwiej poddają się chorobom grzybowym, które mogą doprowadzić przed końcem wegetacji do wylegania zboża. Warto więc skorzystać w takiej sytuacji z zalecanych preparatów chemicznych, by skutecznie usunąć jasnotę z plantacji.

Do sprzedaży jest dopuszczonych dużo środków działających na jasnotę i w razie potrzeby należy zmieniać je, by chwasty nie uodporniły się na jeden rodzaj substancji. Nie zawsze jednak trzeba uciekać się do ostatecznych rozwiązań i używać herbicydów. W porę zauważona jasnota purpurowa może zniknąć z pola uprawnego wskutek pożniwnych podorywek.

Sprzęt mechaniczny użyty w tym celu zniszczy chwasty przerywając ich pędy, pozostałości jasnoty różowej nie ukorzenią się ponownie, wobec tego grunt dla jęczmienia będzie oczyszczony. Ten sposób na zlikwidowanie chwastów chętnie stosowany jest w gospodarstwach preferujących działania ekologiczne.