Środki na chwasty

Tobołki polne w niszczeniu owsa

Tam, gdzie występują gleby wapienne, prawie pewnym jest, że pojawią się tobołki polne. Uznawane są za roślinę wskazującą na taki właśnie gatunek ziemi. To jednoroczny chwast, który jest bardzo podobny z wyglądu do tasznika pospolitego, obydwa należą do rodziny kapustowatych. Pomimo preferencji wapiennych tobołki rosną również na bardziej ubogich podłożach. Można je spotkać na przydrożnych rowach, nieużytkach rolnych, śmietniskach, oraz pastwiskach, gdzie stanowią zagrożenie dla zwierząt.

Tobołki mają niezwykłą zdolność i prędkość rozmnażania się. Są samopylne i w bardzo szybkim tempie są w stanie zagarniać dla siebie całe połacie pól uprawnych. W początkowej fazie wzrostu i przy niewielkiej populacji można je zwalczać mechanicznie. Natomiast wobec dużych stanowisk tobołków należy wkroczyć z opryskami chemicznymi, ponieważ chwasty mogą wyrządzić duże szkody w uprawie np. owsa.

Ich groźne działanie polega m in. na tym, że żywią się nimi organizmy chorobotwórcze i liczne szkodniki. Roznoszenie chorób w uprawach jest bardzo szkodliwe dla plonowania, czasem nawet choroby unicestwiają zbiory w całości. Do dyspozycji rolników uprawiających owies jest dużo środków stosownych do jego ochrony. Wprawdzie tobołków nie tak łatwo się pozbyć, ale konsekwentne stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych na polu uprawnym może spowodować, że plantacja będzie od tego chwastu wolna podczas okresu wegetacyjnego.

Całkowite pozbycie się go jest niezwykle trudnym i długotrwałym zadaniem.