Środki na chwasty

Co na mak polny w jęczmieniu?

Charakterystyczne dla polskich łąk i pól maki są zaliczane do chwastów szkodzących uprawom zbóż. W przypadku, gdy na polu z jęczmieniem urośnie duża populacja maków polnych, należy pomyśleć o zastosowaniu środków chemicznych. Kilkanaście herbicydów, które są w ofercie dla rolników mogą być pomocne w zwalczeniu. Preparat należy wybrać z rozwagą.

Skomponowane specjalnie substancje aktywne działają na konkretnie wybrane gatunki chwastów i profesjonalnie podane są skuteczne. Opryski odchwaszczające można zastosować przedsiewnie, ale również później, kiedy zboże już wschodzi. Stosując się do zaleceń producenta, na pewno nie dojdzie do uszkodzenia nasion zbóż i wschodzących siewek. Każde odstępstwo od zalecanych do zastosowania dawek, może się okazać bardzo niekorzystne dla upraw.

Wyrastanie chwastów uzależnione jest od wielu czynników, np. od wilgotności powietrza, temperatury bądź zasobności gleby w składniki pokarmowe. Jeżeli warunki są sprzyjające dla rozwoju nasion maku polnego, to z pewnością w sezonie będzie go dużo nie tylko w zbożach. Pojawi się licznie na łąkach, pastwiskach, porośnie przydrożne rowy.

Jako roślina ruderalna nie będzie specjalnie nikomu przeszkadzał, jeśli natomiast będzie chciał zdominować np. jęczmień, warto zastosować jeden z polecanych chemicznych środków odchwaszczających. Na dużych polach uprawnych nie zawsze bowiem można skorzystać z dobrodziejstwa mechanicznego pozbycia się maków polnych i innych chwastów.